Fitjar Grunneigarlag med eiga nettside

Fitjar grunneigarlag med eiga nettside

Fitjar grunneigarlag er no komen på nett med eiga heimeside, www.fitjarfjellsameige.no.
Her vil me informera om laget og aktivitetane våre i tida frametter.

Sida er meint som informasjonskanal mot bygda og medlemmene i laget.