Arbeid for sameiga

Det vert utbetalt ei godtgjersle vedteken av årsmøtet til dei som har ulike verv i sameiga.

Arbeid ein meiner ein har krav på godtgjersle for kan fyllast inn i vedlagt skjema og leverast til styret i sameiga innan 1. desember kvart år.

Klikk på dokumentet under her for å få opp timelista.

Timeliste for Fitjar fjellsameige