Styresamansetning

1971-1974: Sverre Torland, (formann) Kristen Aarbø,Tarald Landa, Asbjørn Raunholm(varaformann), Jens B. Helland(skrivar). Vara: Peder Raunholm, Georg Vik og Rasmus Rydland. Fiskenemd: Georg Vik, Rasmus Rydland og Karl Gloppen

1975-1981: Sverre Torland(formann), Jens B. Helland, Tarald Landa, Asbjørn Raunholm, Nils K. Rydland. Vara: Peder Raunholm, Georg Vik, Rasmus Rydland. Beitenemd: Lorents Eide Raunholm. Kristoffer Gloppen, Nils O. Vestbøstad, Olav L. Rimmereid og Nils K. Rydland.

1982: Asbjørn Raunholm (formann),Sverre Torland, Ole Berge Helland, Tarald Landa, Nils K. Rydland.Vara: Peder Raunholm, Rasmus Rydland og Jon Tufteland.

1983-1984: Tarald Landa(formann), Sverre Torland, Ole Berge Helland, Peder Raunholm, Nils K. Rydland. Vara: Rasmus Rydland, Jon Tufteland og Jon Karsten Raunholm.

1985: Nils K. Rydland (formann), Sverre Torland, Ole Berge Helland, Peder Raunholm, Laurits Westvik. Vara: Rasmus Rydland, Jon Tufteland og Jon Karsten Raunholm.

1986-1987: Nils K. Rydland (formann), Sverre Torland, Ole Berge Helland, Peder Raunholm, Laurits Westvik. Vara: Rasmus Rydland, Jon Tufteland og Jon Karsten Raunholm.

1988-1989: Laurits Westvik(formann), Sverre Torland, Olav L. Rimmereid, Peder Raunholm, Nils K. Rydland. Vara: Jon Tufteland, Jon Karsten Raunholm og Jan Rolf Bekkevoll.

1990: Lars Helge Landa(formann), Peder Raunholm, Sverre Torland, Nils K. Rydland, Olav L. Rimmereid(kasserer). Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.

1991-1992: Olav L. Rimmereid(formann), Lars Helge Landa, Peder Raunholm, Lars J. Rydland, Hans Martin Fitjar. Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.

1993: Olav L. Rimmereid(formann), Lars Helge Landa, Eirik Martin Eide(nestleiar), Lars J. Rydland(kasserer og sekretær), Hans Martin Fitjar. Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.

1994: Olav L. Rimmereid(formann), Lars Helge Landa, Eirik Martin Eide, Lars J. Rydland, Kristoffer Vik. Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.

1995: Olav L. Rimmereid(leiar), Ole O. Tufteland, Eirik Martin Eide(nestleiar), Lars J. Rydland(skriver og kasserer), Kristoffer Vik. Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.

1996: Olav L. Rimmereid(leiar),Ole O. Tufteland(kasserer), Eirik Martin Eide, Kristoffer Vik, Ole Johan Waage. Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.

1997: Olav L. Rimmereid(leiar), Ole O. Tufteland(kasserer), Eirik Martin Eide, Kristoffer Vik, Ole Johan Waage. Vara: Jon Tufteland, John Karsten Raunholm, Jan Rolf Bekkevoll.
Jakt og fiskeutval: Lars Olav Tveita, Jon Tufteland, Helge Sæterbø, Nils K. Rydland, Einar Breivik.
Beitenemd: Lars Helge Landa(leiar), Kristoffer Dalen, Kristen Aarbø.

1998: Olav L. Rimmereid(leiar), Ole O. Tufteland(kasserer), Eirik Martin Eide, Ole Johan Waage, Rasmus Fitjar. Vara: Lars J. Rydland, John Karsten Raunholm, Jon Tufteland.
Jakt og fiskeutval: Lars Olav Tveita, Jon Tufteland(leiar), Helge Sæterbø, Nils K. Rydland, Einar Breivik.
Beitenemd: Lars Helge Landa(leiar), Kristoffer Dalen, Kristen Aarbø.
Driftsplanutval(for Fitjarvassdraget): Hans Johansen, Ole Vidar Lunde, Ole Johan Waage, Arne Drønen, Trygve Nesbø, Tor Henrik Øye (som sekretær), var: John Karsten Raunholm, Odd Espevoll.

1999: Olav L. Rimmereid(leiar), Ole O. Tufteland(nestleiar og kasserer), Karl Furuhovde, Ole Johan Waage, Rasmus Fitjar. Vara: Lars J. Rydland, John Karsten Raunholm, Jon Tufteland.
Jakt og fiskeutval: Lars Olav Tveita(leiar), Jon Tufteland, Helga Sæterbø, Nils K. Rydland, Einar Breivik.
Beitenemd: Lars Helge Landa, Kristoffer Dalen(leiar), Sæbjørn Skumsnes.

2000: Tore Sigurd Fitjar(leiar),Ole O. Tufteland(nestleiar og kasserer), Karl Furuhovde, Ole Johan Waage, Rasmus Fitjar. Vara: Lars J. Rydland, John Karsten Raunholm, Jon Tufteland.
Jakt og fiskeutval: Lars Olav Tveita, Jon Tufteland, Helge Sæterbø, Nils K. Rydland(leiar), Einar Breivik.
Beitenemd: Torleif Hovland, Kristoffer Dalen(leiar), Sæbjørn Skumsnes.

2001: Tore Sigurd Fitjar(leiar), Bjørn Olav Gloppen, Karl Furuhovde, Ole Johan Waage, Rasmus Fitjar. Vara: John Karsten Raunholm, Jon Tufteland, Jan Rolf Bekkevold.
Jakt og fiskeutval: Lagt ned, oppgåvene flytta til styret.
Beitenemd: Lagt ned, oppgåvene flytta til styret.

2002: Tore Sigurd Fitjar(leiar), Bjørn Olav Gloppen, Karl Furuhovde, Ole Johan Waage, Rasmus Fitjar. Vara: John Karsten Raunholm, Jon Tufteland, Jan Rolf Bekkevold.

2003: Tore Sigurd Fitjar(leiar), Bjørn Olav Gloppen, Karl Furuhovde, Ole Johan Waage, Rasmus Fitjar. Vara: John Karsten Raunholm, Jon Tufteland, Jostein Prestbø.

2004: Tore Sigurd Fitjar(leiar),Bjørn Olav Gloppen(kasserer), Karl Furuhovde(sekretær), Gisle Vik(jaktleiar), Jan Rolf Bekekvold(nestleiar). Vara: John Karsten Raunholm, Jon Tufteland, Jostein Prestbø.

2005: Tore Sigurd Fitjar(leiar), Reidar Kloster, Nils Andreas Brekke, Gisle Vik(jaktleiar), Jan Rolf Bekekvold(nestleiar). Vara: John Karsten Raunholm, Jon Tufteland, Jostein Prestbø.

2006: Tore Sigurd Fitjar(leiar og jaktutval), Reidar Kloster (økonomi- ansvarleg), Nils Andreas Brekke(sekretær), Svein Olav Raunholm(jaktutval), Jan Rolf Bekekvold(nestleiar). Vara: Tor Henning Vestbøstad, Jon Tufteland, Jostein Prestbø.

2007: Tore Sigurd Fitjar(leiar og jaktutval), Reidar Kloster (økonomi- ansvarleg), Nils Andreas Brekke(sekretær), Svein Olav Raunholm (jaktutval), Jan Rolf Bekekvold(nestleiar). Vara: Tor Henning Vestbøstad, Helga Rimmereid, Jostein Prestbø.

2008: Tore Sigurd Fitjar (leiar og jaktutval), Reidar Kloster (økonomi- ansvarleg), Nils Andreas Brekke(sekretær), Helga Rimmereid (jakt), Tor Henning Vestbøstad. Vara: Sverre Sæterbø, Jostein Prestbø.

2009: Tore Sigurd Fitjar (leiar og jaktuval), Reidar Kloster (økonomiansvarleg), Tor Henning Vestbøstad, Helga Rimmereid (skrivar), Sverre Sæterbø (jakt) Varamedlem :  Ole Johnny Tufteland, Yngve Hjelmeland, Lise Kathrine Grimen, Knut Vik

2010: Tore Sigurd Fitjar (leiar), Reidar Kloster (økonomiansvarleg), Tor Henning Vestbøstad (nestleiar), Helga Rimmereid (skrivar), Sverre Sæterbø (jakt)

2011: Tore Sigurd Fitjar (leiar), Reidar Kloster (økonomiansvarleg), Tor Henning Vestbøstad (nestleiar), Helga Rimmereid (skrivar), Sverre Sæterbø (jakt)

2012: Harald Rydland (leiar), Tor Henning Vestbøstad (nestleiar), Reidar Kloster (økonomiansvarleg), Helga Rimmereid (skrivar), Sverre Sæterbø (jakt)

2013: Harald Rydland (leiar), John Karsten Raunholm (nestleiar), Reidar Kloster (økonomiansvarleg), Helga Rimmereid (skrivar), Sverre Sæterbø (jakt)

2014:  Harald Rydland (leiar), John Karsten Raunholm (nestleiar), Reidar Kloster (økonomiansvarleg), Helga Rimmereid (skrivar), Sverre Sæterbø (jakt). Vara: Lillian Hovstad, Knut Vik, Ole Johnny Tufteland, Terje Peder Torland

2015: Harald Rydland (leiar), Sverre Sæterbø (jakt og nestleiar), Johannes Nesse (kasserer og medlemslisteansvarleg), Reidar Kloster (beitekontakt), Helga Rimmereid (skrivar). Vara: Lillian Hovstad, Knut Vik, Ole Johnny Tufteland, Terje Peder Torland.

2016: Harald Rydland (leiar), Sverre Sæterbø (jaktansvarleg), Johannes Nesse (nestleiar og medlemslisteansvarleg), Reidar Kloster (kasserar og beitekontakt), Helga Rimmereid (skrivar). Vara: Lillian Hovstad, Knut Vik, Ole Johnny Tufteland, Terje Peder Torland.

2017: Harald Rydland (leiar), Sverre Sæterbø (jaktansvarleg), Johannes Nesse (nestleiar og medlemslisteansvarleg), Reidar Kloster (kasserar og beitekontakt), Tone Koløen (skrivar). Vara: Lillian Hovstad, Knut Vik, Ole Johnny Tufteland, Terje Peder Torland.

2019: Harald Rydland (leiar),  Ingelill Handeland Eide (nestleiar, Reidar Kloster (økonomi), Kristian Skumsnes (beitekontakt), Tone Koløen (skrivar). Vara: Knut Vik, Ole Johnny Tufteland, Terje Peder Torland.

2020: Lars Ove Rimmereid (leiar), Kristian Skumsnes (nestleiar og beitekontakt), Tone Koløen (skrivar), Karl Andre Rydland (jakt), Reidar Kloster (økonomi). Vara: Knut Vik, Ole Johnny Tufteland, Terje Peder Torland.

2021: Lars Ove Rimmereid (leiar), Kristian Skumsnes (nestleiar og beitekontakt), Tone Koløen (skrivar), Karl Andre Rydland (jakt), Reidar Kloster (økonomi). Vara: Terje Peder Torland, Inge Andreas Waage, Knut Vik.

2022: Lars Ove Rimmereid (leiar), Kristian Skumsnes (nestleiar og beitekontakt), Tone Koløen (skrivar), Karl Andre Rydland (jakt), Terje Peder Torland (økonomi). Vara: Inge Andreas Waage, Svein Olav Raunholm, Joakim Strand