Beiting og gjerdeplikt

Store deler av Fitjar fjellsameige vert brukt som beite for småfe. Sommaren 2014 var det totalt ca 450 dyr (sauer og lam) på beite i fjellet.