Om oss

Fitjar fjellsameige blir styrt av eit styre, som vert valt av årsmøtet. Alle med eigardel i Fitjar fjellsameige (g nr 90, br nr 1)  har rett til å møta på årsmøtet og har stemmerett der, etter eigardel i laget.