Registrering av sameigarar

Alle sameigarane må registrerast med gard- og bruksnummer, kontonummer, personnummer og kontaktinformasjon/adresse.

Ved eigarskifte er det difor svært viktig at nye eigarar fyller ut og leverer inn det skjemaet som ein får opp ved å klikka på dokumentet her:  Registreringsskjema Ff . Dette er den einskilde sameigar sitt ansvar.