Dyrking

20130822 dyrking foto Helga R2

Ei prosjektgruppe i grunneigarlaget har jobba med ein plan for eit forprosjekt for nydyrking på Blekje, for å framskaffa grunnlag for å avgjera om ein skal setja i gong med dyrking i Blekje-området i Midtfjellet.

Planen for forprosjektet finn du ved å klikka her : Forprosjekt nydyrking Blekje

kopi-av-dyrking2

3. oktober 2016 starta ein med å dyrka eit større område på knappe 50 mål i det området der den første prøvedyrkinga ved Olstjørna vart gjort. Ein kan lesa meir om dette prosjektet i artikkelen Nydyrking på Blekje som Kjetil Rydland har skreve i Fitjarposten her.