Styret

Styreleiar:
Lars Ove Rimmereid
E-post: lars.rimmereid@haugnett.no
Tlf. 911 54 691

Jaktansvarleg: Karl Andre Rydland
E-post: kala@haugnett.no
Tlf. 957 79 513.

Nestleiar: Kristian Skumsnes

Beitekontakt og kasserer: Terje Peder Torland

Skrivar: Tone Koløen

Første varamedlem:  Inge Andreas Waage

2. varamedlem: Svein Olav Raunholm

3. varamedlem: Joakim Strand