Eigarskifte og fullmakter

Det er den som står i matrikkelen som eigar av det aktuelle bruket som har røysterett på årsmøte i Fitjar fjellsameige. Eigarar kan gje andre fullmakt til å representera seg, og røysta for seg, på årsmøte i sameiga. Dei som møter må då ha ei fullmakt med seg. Ved å klikka på Fullmaktskjema under her kan ein skriva ut eit skjema som ein kan bruka.

Fullmaktskjema

Når det har skjedd eigarskifte på eit bruk må nye eigarar fylla ut eit registreringsskjema som skal sendast til Fitjar fjellsameige v/Tveit rekneskap, Postboks 33, 5418 Fitjar. Har ein spørsmål til dette kan ein ta kontakt med leiar i Fitjar fjellsameige Lars Ove Rimmereid, tlf. 911 54 961, e-post: lars.rimmereid@haugnett.no. Registreringsskjemaet finn ein ved å klikka på registreringsskjema under her.

Registreringsskjema Ff