Støtte til bygda

Fitjar grunneigarlag har tradisjon for å støtte prosjekt innan kultur og idrett i bygda.
Laget har vore med å finansiere kulturhuset, ballbingar, instrument til korps osv.

2007 Fitjar IL Kunstgrasbane 20 000,-
2007 Fitjar Saueavlslag Årsfest 5 000,-
2006 Fitjar Musikklag Kornett 3 000,-
2005 Stranda Vel Ballbinge 30 000,-
2005 Øvrebygda FAU Ballbinge 30 000,-
2005 Fitjar Skyttarlag Ny skytebane 200 000,-

Etter at laget var i jordskifteretten og der m.a. fekk nye vedtekter kan ikkje sameiga lenger bidra med støtte til ulike tiltak i bygda. Eventuelle overskot i laget skal nyttast til tiltak i fjellet, sparast eller betalast ut til sameigarane.